TSVM
/
Služby
/
Sběrné dvory

Sběrné dvory

Ulice Průmyslová
Ulice Kpt. Koplera
+420 727 949 271
Ve Vysokém Mýtě provozujeme dva sběrné dvory. V ulici Průmyslové a v ulici Kpt. Poplera.

Průmyslová (CZE00366)

Kpt. Poplera (CZE00364)

Obecné informace

1. sběrné dvory slouží k ukládaní vytříděných odpadů

2. na sběrném dvoře mohou ukládat odpad:

Zdarma

 • fyzické osoby, které mají ve Vysokém Mýtě trvalý pobyt, taktéž i pro místní části (Domoradice, Brteč, Knířov, Vanice, Lhůta, Svařeň)
 • občané obcí, které mají s městem smlouvu k ukládání odpadu na vysokomýtských sběrných místech (Dobříkov, Bučina, Pustina - pouze bioodpad, Zámrsk, Tisová, Hrušová, Vraclav, Řepníky, Vračovice - Orlov, Voděrady, Libecina)
 • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený poplatek na nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Za poplatek

 • fyzické osoby nemající v obci trvalý pobyt
 • fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

Poplatek vybírán od všech osob:

 • stavební suť (bez keramiky, obkladaček a sanity = zpoplatněno cenou odpadu katalogového čísla 170904) a stavební materiál, stavební dřevo (vysklená okna, dveře, ploty atd.), zemina, eternit, lepenka, tepelná izolace, sádrokarton, heraklit, plastová okna a dveře, malířské barvy, pařezy apod.
 • rozebrané elektrozařízení - lednice bez kompresorů, apod.

3. na sběrném dvoře je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu/den

4. občan na sběrný dvůr vstupuje na vlastní nebezpečí, ve vhodném, bezpečném, pracovním oděvu

5. nebezpečné odpady ukládejte na sběrný dvůr Průmyslová a to v nepropustných obalech

6. provozní režim na sběrném dvoře:

 • po příjezdu na sběrný dvůr předloží občan doklad o trvalém pobytu, či doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad na městském úřadě ve Vysokém Mýtě
 • obsluha zváží odpady určené ke zpoplatnění
 • občan s odpadem manipuluje sám, roztřídí ho dle instrukcí obsluhy sběrného dvora a uvede místo do původního stavu
 • obsluha následně vybere za zpoplatněný odpad peníze a vydá Vám doklad

7. další užitečné rady před cestou na sběrný dvůr:

 • textil přivážejte v pytlích
 • okna můžete vysklít na místě a rámy uložit do příslušného kontejneru
 • hasičské přístroje je možné uložit pouze prázdné a s odšroubovaným ventilem
 • pokud povezete trávu a větve, je nutné mít roztříděno, ukládá se do oddělených kontejnerů

Odpady které nepřijímáme:

Železniční pražce, železobeton, pneumatiky (lze bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru, seznam míst na stránkách ELTMA)

V neděli a o svátcích jsou sběrné dvory uzavřené.

Ceny odpadu jsou uvedeny v ceníku a jejich výše je závislá na sazbě odbytu.

Související aktuality

14. 6. 2024

Nádoby na bioodpad a vyvýšené pěstební záhony - výdej na SD Průmyslová

Vyvýšené pěstební záhony a nádoby na bioodpad si mohou vyzvednout obyvatelé rodinných domů Vysokého Mýta a …

27. 5. 2024

Elektrospotřebiče jsou u nás v bezpečí

Aby se u nás vyřazené elektrospotřebiče cítili bezpečně, pořídili jsme ostnatý drát na zbývající část oplocení …

9. 5. 2024

Pěstební kompostéry z dotace města - podmínky výdeje

Vážení občané,  v letošním roce město v rámci projetu se zaměřením na komplexní předcházení vzniku odpadu z Operačního …

24. 4. 2024

Jak zrychlit odbavení na sběrném dvoře?

Zima nás pomalu opouští a jarní úklid je v plném proudu. Na sběrném dvoře jsme Vám k dispozici …

1 2 3 5
magnifiercross