TSVM
/
Služby
/
Zimní údržba

Zimní údržba

+420 724 228 991
Zimní údržbou se rozumí zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Řidiči a chodci jsou proto povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací a dbát zvýšené opatrnosti.

Základní povinnosti správce místních komunikací:

 • operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po celé zimní období od 1. listopadu do 31. března
 • řídit a kontrolovat průběh provádění prací souvisejících se zimní údržbou a o této činnost vést předepsanou evidenci
 • úzce spolupracovat s orgány MěÚ a Policie ČR při zajišťování zimní údržby
 • veškerou činnost provádět ekonomicky, efektivně, s cílem snížit náklady na ZÚ

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

 • přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, vrstva sněhu na komunikaci, sněhové mantinely, atd.),
 • při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat k chůzi v té části komunikace, která je posypána inertním posypovým materiálem
 • při přecházení komunikace použít přechodu, který je posypán inertním materiálem. Při přechodu komunikace na jiných místech Technické služby Vysoké Mýto ani Město Vysoké Mýto za závady ve schůdnosti neodpovídá.

Postup provádění zimní údržby (odklizení sněhu a posyp) sleduje tyto priority:

 • provoz dopravy a zásobování
 • provoz zdravotní služby, hasičských vozidel, trasy svozu PDO
 • frekventované trasy pohybu občanů
 • ostatní plochy

Jednotlivé místní komunikace jsou rozděleny do tříd podle důležitosti. Současně jsou vymezeny úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. V operačním plánu jsou dále stanoveny základní technologické postupy pro zajišťování zimní údržby.

Pro zajištění těchto prací máme k dispozici tyto mechanizační prostředky:

 1. AVIA 31 sypač – údržba silnic – posyp
 2. Traktor Z 5245 – údržba silnic – pluh (zadní radlice)
 3. Traktor VALTRA – údržba silnic – pluh (zadní radlice)
 4. Multikára M25 – údržba chodníků – přední radlice, posyp
 5. LADOG – údržba chodníků
 6. Piagio – údržba chodníků –ruční posyp
 7. malotraktor JOHN DEERE – údržba chodníků – sněhový kartáč
 8. malotraktor Antonio Carraro - údržba chodníků – posyp a přední radlice
 9. UNC 060 – nakladač

Související aktuality

magnifiercross