TSVM
/
Služby
/
Svoz tříděného odpadu

Svoz tříděného odpadu

+420 602 565 820
Ve Vysokém Mýtě umožňujeme separovat odpad na několika místech a to hned několik komodit. Jedná se o papír, plast, sklo (čiré, barevné), kov a bioodpad. Ze sběrných plošek po městě svážíme tříděné komodity dvakrát týdně. Též svážíme tříděný odpad od prahu domu dle harmonogramu a to papír, plast a bioodpad, nádoby musí být připraveny vždy daný den v 6:00. Odvoz textilu a použitého kuchyňského oleje ze sběrných ploch pro město zajišťují externí firmy.

Informace ke svozu

Tříděný odpad od prahu domu svážíme z nádob k tomu určených. Bioodpad svážíme z tzv. compostainerů. Tyto nádoby nesmějí obsahovat uhynulá zvířata, kosti, větve, dlouhé okrasné trávy, igelitové sáčky, komunální odpad a nebezpečný odpad, jelikož se celý obsah kompostuje. Do bio nádoby odpad nepěchujte. Pokud vyjde svoz bioodpadu dle harmonogramu na mrazivý den, svoz se nekoná a proběhne následující týden bez mrazu (i mimo harmonogram). Bio nádoby se v mrazu nedaří vysypat a dochází k jejich poškození. Poškozené nádoby nelze vyměnit. Nové compostainery lze zakoupit na internetových obchodech či v prodejnách železářství. Kupujte pouze certifikované nádoby, které vydrží náročnou manipulaci.

Historie

Dnes se svoz tříděného odpadu zdá jako samozřejmost, ale přiblížíme Vám historii, jak to vlastně všechno začalo.

Technické služby Vysoké Mýto obdržely v roce 2015 v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí finanční prostředky na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“. Předmětem projektu bylo pořízení dopravního prostředku na svoz tříděných odpadů, 250 ks nádob na plast o objemu 240 l a 200 ks nádob na papír o objemu 240 l.

Tento projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ byl realizován jako reakce na připravované legislativní změny, které vyvolávaly potřebu zvýšení efektivity třídění odpadů. S ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu na skládky (rok 2024), bylo třeba přijmout a realizovat konkrétní opatření, která sníží množství skládkovaných odpadů a naopak zvýší objem recyklovaného odpadu.

Projekt byl a je prostředkem k dosažení uvedených cílů a zároveň jde o jedinečnou šanci, jak do budoucna ušetřit občanům města navyšování poplatku za odpady.

V případě, že by opatření nebyla realizována nebo nebyla účinná, náklady na odstranění odpadů mohou vzrůstat v následujících letech v řádech miliónů korun, což by mohlo znamenat nárůst ročního poplatku za osobu.

Výše uvedené důvody přispěly k podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“, a rozšíření pilotního projektu, který byl na začátku roku 2016 zahájen ve vybraných částech města. Pilotní projekt měl prověřit zavedení systému třídění plastů a papíru „od prahu domu“, zjistit množství a čistotu vytříděných komodit, optimalizovat četnost svozu vytříděných složek a směsného komunálního odpadu. Též byl úspěšný pilotní projekt pro svoz bioodpadu, který v našem městě probíhá již od roku 2006.

Související aktuality

1. 1. 2024 neproběhne svoz papíru a plastu pro podnikatele

1 .1. 2024 neproběhne svoz papíru a plastu pro podnikatele a na sběrných místech po městě. Podnikatelé …

Z důvodu mrazu neproběhne svoz BIO odpadu dne 29.11.2023

Z důvodu mrazu neproběhne svoz BIO odpadu dne 29.11.2023. Další svoz bude následovat v příštím týdnu …

V úterý 25.10. rušíme svoz bioodpadu

V úterý 25.10. rušíme svoz bioodpadu z technických důvodů. Svozové auto jede na neodkladnou technickou kontrolu. Ta část …

Svoz BIA přesunut z úterý 20.7. na středu 21.7.21

Z důvodu pravidelné technické prohlídky se svoz úterního BIA přesouvá na středu. …

magnifiercross