TSVM
/
Služby
/
Péče o čistotu města

Péče o čistotu města

465 420 441
Staráme se o to, aby město bylo čisté. Bez Vaší pomoci to ale nepůjde.

Pečujte s námi o čistotu města. Bude se zde líbit nejenom nám bydlícím, pracujícím, ale i turistům.

Barevné kontejnery, slouží k ukládání tříděného odpadu. Tříděný odpad před vhozením do nádob sešlápněte, abychom neskladovali vzduch a zbylo tak dostatek místa pro uložení odpadu všech občanů. Veškerý odpad, který je umístěný mimo nádoby je považován za černou skládku a takto založená černá skládka je následně řešena městskou policií.

Pokud občan vhodí do nádoby jiný odpad, než na který je nádoby určena, musí zaměstnanci Technických služeb Vysoké Mýto odpad ručně vybrat, což je velmi nepříjemná práce a také nákladná, když by mohl tento zaměstnanec například sekat trávu.

Vylepování plakátů, inzerátů, apod. na místa, která k tomu nejsou určena řeší městská policie.

Na veřejném prostranství je držitel psa povinen okamžitě odstranit psí výkaly, dle vyhlášky města č.6/2006. V exponovaných částech města jsou umístěny na speciálních stojanech sáčky na psí exkrementy. Stačí jen vyjmou ze sáčku lopatku, nabrat a vhodit do nejbližšího koše. Pak si budeme moci sednou na trávu a nechat děti bez obav si hrát.

Komunální odpad a bioodpad (volně, bez plastových sáčků) je třeba odkládat pouze do nádob k tomu určených a to tak, aby nedošlo k znečištění okolí.

Po městě jsou umístěny odpadkové koše, které slouží k odkládání drobných odpadů, např. obalů od nanuků, bombónů, občerstvení a podobně. Na několika místech ve Vysokém Mýtě již můžete třídit odpad do malých odpadkových košů, které jsou k tomu určeny.

K odkládání velkoobjemového odpadu (sedačky, nábytek a pod.) slouží dva sběrné dvory (Průmyslová a Kpt. Poplera). Tento odpad nelze odkládat na veřejná prostranství. Za poplatek nabízíme přistavení a odvoz kontejneru (více informací v sekci Služby - Pronájem kontejneru).

Od 1.1.2011 nelze ukládat větve na veřejná prostranství. Každý den jsou otevřeny sběrné dvory, kam je možné tyto odpady odvézt. Pokud přece jen chcete využít našich služeb, po telefonické domluvě Vám rádi větve uklidíme dle platného ceníku služeb a odpadu.

Související aktuality

Nové koše na tříděný odpad

Zajisté jste si všimli, že byly umístěny po našem městě odpadkové koše na tříděný odpad. Je …

Dnes 23. 4. se provádí kontrola kontejnerů od bytovek

Pokud máte zájem se podívat na přetřiďování kontejnerů na komunální odpad od bytovek, můžete  od cca …

Stanoviště nádob na kovy a oleje

Dobrovského "Věžák" Lipová "Ford" nám. Otmara Vaňorného, vedle gymnazia Kpt. Poplera, u mlýna Brandlova za hřbitovem    U Potoka, u schodů Odbojářská …

Vydáváme bionádoby

Bionádoba se vydává jedna na číslo popisné, osobě s trvalým pobytem tamtéž. Nárok na nádobu mají pouze ti, kteří nádobu na bioodpad …

magnifiercross