TSVM
/
Služby
/
Recyklační středisko

Recyklační středisko

49°56'20.2"N 16°10'36.0"E (Dráby)
+420 466 026 111
V Recyklačním středisku přijímáme takový odpad, který jsme schopni využít nebo máme oprávněné odběratele, kteří odpad nebo materiál přebírají. Převzetí odpadu a určení jeho povahy určí obsluha na váze, prosíme, řiďte se jejich pokyny a dbejte své bezpečnosti. Ceny odpadů se řídí platným ceníkem.

Terénní úpravy (CZE00369)

Recyklační středisko (CZE00901)

Drtící a třídící linka (CZE01021)

Na recyklační středisko můžete odvézt suť, kterou po zvážení na místě zaplatíte. Ceny se řídí aktuálním ceníkem.

Suť nesmí obsahovat volně ložené kachličky/obkladový materiál, porcelán a sanitární keramiku. Tyto materiály jsou účtovány jako směsný stavební odpad 170904 dle platného ceníku.

Druhy odpadů

Kategorie odpadů, které mohou být v zařízení využívány či odstraňovány:

Terénní úpravy:
170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170506, 170904, 200202, 200303

Recyklační středisko:
010408, 010409, 010413,020103, 020107, 101201, 101208, 101314, 170101, 170102,170103, 170107, 170302, 170504, 170506, 170508, 170904, 191209, 200138, 200201, 200202, 200203, 200303

Drtící a třídící linka:
200138 (dřevo, větve)

Souhlas k provozování zařízení vydal Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ.

Související aktuality

magnifiercross