Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je neděle 9.5.2021

V ROCE 2011 JSME ODSTRANILI TYTO ODPADY :


P9133218

V roce 2011 jsme odstranili odpady z města ( sběrné dvory, popelové nádoby, sběrné plošky,   

vesnice, hřbitovy,..) v takovémto množství:

PLASTY................................................... 133 909 kg

PAPÍR......................................................201 050 kg

SKLO.......................................................141 050 kg

HADRY - DIAKONIE - sběrné dvory..........    9 130 kg

           - REENGE - kontejnery po městě.  40 646 kg

           - ECOREC - cementárna...............  61 696 kg

 

PNEUMATIKY...........................................    2 500 kg

BIOODPAD - bionádoby po městě...........612 240 kg

                  - sběrné dvory......................130 000 kg

KOMPOZITNÍ OBALY ( tetrapak)..............    1 600 kg

NÁBYTEK ( do spalovny)..........................  61 350 kg

KOVY.......................................................  22 220 kg

OLEJE......................................................    1 424 kg

Pb BATERIE.............................................       400 kg

NEBEZPEČNÉ ODPADY............................   10 255 kg

SMĚSNÉ ODPADY - popelové nádoby...2 431 000 kg

                           - sběrné dvory...........  207 740 kg

                           - vesnice....................  241 410 kg

                           - koše........................    35 640 kg

                           - hřbitovy....................   34 400 kg

OBRAZOVKY + MONITORY.......................        859 ks + 2 ks LCD

DROBNÉ ČERNÉ VYSLOUŽILÉ SPOTŘ......     5 379 kg

LEDNICE................................................   18 820 kg

OSTATNÍ BÍLÉ VYSLOUŽILÉ SPOTŘ.........   10 360 kg

MONOČLÁNKY, BATERIE.........................        170 kg

ZÁŘIVKY.................................................        152 kg