Stromy pro život


Dne 24.10. 2019 zasadili žáci sedmého stupně ze základní školy Javornického lípu na „chodníčku“, na pěší trase, spojující město s Vinicemi. Žáci se aktivně podíleli na výsadbě stromu a instalaci kotvení pod odborným dohledem zahradníků z technických služeb. Děti výsadbou mladé lípy zajistily pokračování historické lipové aleje tím, že nahradily nedalekou uschlou lípu určenou ke kácení.

1

234